Finanse firm

Specjalizujemy się w następujących obszarach:

 • kredyty inwestycyjne, biznesplany, dokumentacja

 • kredyty obrotowe

 • leasingi

 • limity faktoringowe

 • zabezpieczenia stóp procentowych

 • zabezpieczenia pozycji walutowych

 • obsługa transakcji handlu zagranicznego

 • zabezpieczenia kontraktów (finansowanie, gwarancje bankowe każdego typu)

 • optymalizacja procesowa w zakresie wymiany informacji pomiędzy bankiem a klientem

 • gwarancje i poręczenia

 • przejęcia firm

 • wykupy menadżerskie

 • plany naprawcze i restrukturyzacyjne

 • ubezpieczenia należności handlowych

Kontakt

+48 91 425 8006

ul. Władysława Łokietka 5/2

70-256 Szczecin

 • Facebook
 • LinkedIn

©2019 by AASURA Sp. z o.o.. Proudly created with Wix.com