Business Meeting

Zabezpieczenie należności, gwarancje, negocjacje kontraktów

Oferujemy:

 1. Negocjacje kontraktów handlowych

 2. Obsługę gwarancji w obrocie gospodarczym krajowym i międzynarodowym

 3. Obsługa transakcji handlu zagranicznego i usług

 4. Zabezpieczenie ryzyka handlowego

 5. Zabezpieczenie ryzyka produkcji

 6. Monitoring i windykacja należności

 7. Networking 

 8. Ubezpieczenia należności

 9. Finanse dla firm 

Brak zapłaty od kontrahenta, problemy z płynnością, konieczność zwiększania zadłużenia dla zapewnienia płynności w firmie, zarządzanie potencjalną stratą finansową "po fakcie". To tylko niektóre negatywne efekty błędów w zarządzaniu firmą w obszarze ryzyka handlowego, finansowego oraz kontraktowego. Dla każdej firmy odpowiednio wynegocjowany kontrakt z kontrahentem na warunkach partnerskich to podstawa w budowaniu bezpieczeństwa finansowego firmy, redukcji strat finansowych oraz aktywnego zarządzania ryzykiem braku otrzymania zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi.

+48 91 425 8006

ul. Władysława Łokietka 5/2

70-256 Szczecin

 • Facebook
 • LinkedIn

©2019 by AASURA Sp. z o.o.. Proudly created with Wix.com